ONLINE igralnica za otroke

Brezplačna ONLINE igralnica, ki poteka kot videokonferenca s pomočjo orodja Google Meet. Zabavali se bomo 1h.

Naše online igralnice omogočajo pridobivanje znanj in veščin skozi igro kar pri vas doma, v otroški sobi, v dnevni sobi oziroma kjerkoli je omogočen dostop do računalnika. Preko online igralnice omogočamo otrokom, da se zaradi trenutno nastale situacije, udeležijo online igralnice kar od doma.

Online igralnice so namenjene vsem, ki so željni znanja, igranja in druženja. Preizkušali bomo različne Brain Train miselno gibalne igrice, ki vplivajo na motorični razvoj, kognitivni razvoj, osebnostni razvoj, emocionalni razvoj in socialno moralni razvoj otroka.

Skozi igro se bomo učili:

  • Sodelovanja,
  • Logičnega razmišljanja,
  • Urili sposobnosti javnega nastopa,
  • Spoznavali sodobne tehnologije in njihovo uporabnost.

Cilj igralnice:

Glavni cilj igralnice je, da se otroci zabavajo in sprostijo med vsemi obveznostmi, ki jih imajo s šolo na daljavo.

Izvajalci igralnice:

Maja Vukša: je idejni in produktni vodja programa Brain Train, ki vpliva na celosten razvoj tako na motorični, kognitivni, osebnostni, čustveni kot tudi na socialno-moralni razvoj. Igralne kartice BrainTrain programa so razdeljene na različne starostne skupine, ki prepletajo področja igre, možganov in čustev.

Irena Žagar: je podjetnica, ki je svojo podjetniško pot pričela v StartUp Društvu Novo mestu. Vodi marketinško agencijo Cluekit in je ustanoviteljica podjetja CasualStuff, kjer se ukvarjajo s prodajo produktov, ki jih ustvarjajo skupaj z najmlajšimi. Z vključevanjem otrok v razvoj produktov, prenaša svojo znanje in izkušnje na mlajše rodove.

Komu je delavnica namenjena?

Igralnica je namenjena otrokom v starosti od 6 do 10 let. Število mest je omejeno na 10. V kolikor prijavljate več otrok z eno prijavo, v polju ‘Ime otroka’ imena otrok ločite z vejico.

Kdaj?

Kmalu bo na voljo nov datum. Igralnica poteka 1 uro. Povezavo do igralnice in natančne informacije vam delimo na email po prijavi.

Prijava na brezplačno igralnico:

Ime otroka

Email starša

*povezavo do igralnice vam po prijavi pošljemo na email